ردیف نام هتل ستاره شماره تماس آدرس
۱ هتل دیزین **** ۳۵۲۱۲۹۷۸-۹ کرج جاده چالوس – کیلومتر ۷۵ بعد از گچسر مجتمع هتلهای دیزین
۲ هتل گاجره *** ۳۵۲۱۲۲۷۳-۳۵۲۱۲۲۲۷ جاده چالوس – ولایت رود- دوراهی دیزین هتل گاجره
۳ هتل گچسر *** ۳۵۲۸۲۰۵۰- کرج جاده چالوس – کیلومتر ۶۵
۴ هتل سامان ** ۳۲۲۵۱۰۴۳-۴*۳۲۲۲۲۲۲۵-۳۲۲۲۷۱۱۴-۶ کرج ابتدای خیابان دکتر بهشتی خیابان دکتر همایون  شماره ۲۶
۵ هتل مرمر ** ۳۲۲۲۵۹۷۷-۳۲۲۴۸۴۴۷ کرج خیابان شهید دکتر بهشتی – ابتدای خیابان فروغی هتل مرمر
۶ پردیس *** ۳۲۲۰۱۸۹۰ کرج- میدان شاه عباسی- خیابان ذوب آهن-خیابان ذکریای رازی
۷  امیرکبیر ** ۳۲۲۳۰۲۲۲ کرج خیابان شهید دکتر بهشتی  – ابتدای خیابان فروغی هتل امیر کبیر
۸  ساحل * ۴۴۷۲۴۵۱۲
۴۴۷۲۳۰۹۰
طالقان میدان شهید فلاحی -خیابان ساحل -هتل ساحل
۹ کوروش ** ۴۴۷۲۶۴۵۰ طالقان-  محله کولج
۱۰ کیمیا *** ۹۱۲۳۰۸۴۴۳۷ طالقان زیدشت

 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط