ردیف نام هتل درجه نام بهره بردار مدیر واحد کد شناسایی شماره تماس آدرس
۱ هتل دیزین ۴ شرکت سرمایه گذاری
ایرانگردی و جهانگردی
اوژن یوسفی ۳۵۳/۱۱/۰۵/۰۰۲/۴۴ ۳۵۲۱۲۹۷۸-۹ کرج جاده چالوس – کیلومتر ۷۵ بعد از گچسر مجتمع هتلهای دیزین
۲ هتل گاجره ۳ آقای عباس ناصحی-شرکت توسعه مرآت کیش حمیدرضا شمخالی ۳۷۹/۱۱/۰۵/۰۰۶/۴۴ ۳۵۲۱۲۲۷۳-۳۵۲۱۲۲۲۷ جاده چالوس – ولایت رود- دوراهی دیزین هتل گاجره
۳ هتل گچسر ۳ شرکت هتل های
بین المللی پارسیان
 عباس گوشه ۳۱۸/۱۱/۰۵/۰۰۱/۴۴ ۳۵۲۸۲۰۰۵-۷ کرج جاده چالوس – کیلومتر ۶۵
۴ هتل سامان ۲ آقای عباس  توکل خانم قرائی ۳۵۸/۱۱/۰۵/۰۰۴/۴۴ ۳۲۲۵۱۰۴۳-۴-۳۲۲۲۲۲۲۵-۳۲۲۲۷۱۱۴-۶ کرج ابتدای خیابان دکتر بهشتی خیابان دکتر همایون  شماره ۲۶
۵ هتل مرمر ۲ اسماعیل نیکزاد هوشنگ سلاجقه ۳۵۵/۱۱/۰۵/۰۰۳/۴۴ ۳۲۲۲۵۹۷۷-۳۲۲۴۸۴۴۷ کرج خیابان شهید دکتر بهشتی – ابتدای خیابان فروغی هتل مرمر
۶ پردیس ۳ شرکت پویا اندیشان پرشین محمود سلطانی ۳۹۲/۱۱/۰۵/۰۰۹/۶۶ ۳۲۲۰۱۸۹۰ کرج- میدان شاه عباسی- خیابان ذوب آهن-خیابان ذکریای رازی
۷ داریوش ۲ داریوش درودی داریوش درودی ۳۸۵/۱۱/۰۵/۰۰۸/۴۴ ۰۲۶-۴۴۸۴۳۱۳۶ بالا طالقان – روستای منگلان نرسیده به روستای مرجان
۸  امیرکبیر ۲ مظفر فرازنده مصطفی فرازنده ۳۷۲/۱۱/۰۵/۰۰۵/۴۴ ۳۲۲۳۰۲۲۲ کرج خیابان شهید دکتر بهشتی  – ابتدای خیابان فروغی هتل امیر کبیر
۹  ساحل ۱ سید علی اکبر سیدعلیخانی سید علی اکبر سیدعلیخانی ۳۷۹/۱۱/۰۵/۰۰۷/۴۴ ۴۴۷۲۴۵۱۲
۴۴۷۲۳۰۹۰
طالقان میدان شهید فلاحی -خیابان ساحل -هتل ساحل
۱۰ کوروش ۲ ناهید شیخ بهاءالدینی ناهید شیخ بهاءالدینی ۳۹۴/۱۱/۰۵/۰۱۰/۴۴ ۴۴۷۲۶۴۵۰ طالقان-  محله کولج
برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط