چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

  • اخبار روز

  • روابط عمومی

  • 1 هفته قبل

  • پ

 

اطلاعیه شرکت در اولین جشنواره طراحی صنایع دستی (کالا بوم)

 اولین جشنواره طراحی صنایع دستی برگزار می شود.

هنرمندان محترم صنایع دستی متقاضی شرکت در جشنواره فوق جهت کسب اطلاع بیشتر از طریق سایت جشنواره به نشانی callaboom.ir مراجعه فرمایند.

 روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  البرز