چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

  • اخبار روز

  • روابط عمومی

  • 2 ماه قبل

  • پ

تولیدکنندگان و کارآفرینان محترم صنایع دستی که محصولات قابل عرضه در فروشگاه ها دارند و یا محصولاتی با تولیدات موفق که امکان تولید انبوه دارند کاتالوگی شامل عکس،ویژگیهای محصول،نوع بسته بندی و امکان تولید انبوه ظرف مدت دو روز تا تاریخ 1401/9/8 به معاونت صنایع دستی ارسال نمایند.لازم به ذکر است محصولات باید قابل عرضه در فروشگاه های زنجیره ای را داشته باشد.