چهارشنبه ، 10 آذر، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 1 ماه قبل

  • پ

به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، فریدون محمد‌ی روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر، اظهار کرد: «این جشنواره به همت معاونت صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی اداره‌کل و با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، سازمان سیما، منظر و فضا‌ی سبز شهری شهردار‌ی کرج و نیز همکاری مجمع صنایع‌دستی و کمیسیون گردشگر‌ی اتاق بازرگانی قزوین بر‌گزار می‌شود.»

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز بیان کرد: «بر این اساس مقرر شد تا اولین جشنواره مشترک صنایع‌دستی، آیین‌ها و غذاهای سنتی البرز و قزوین به مرکزیت کرج از پنجم لغایت هفتم آبان‌ ماه سال جار‌ی همه روزه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ در پارک ملی ایران کوچک بر‌گزار شود.»

او عنوان کرد: «غنا‌ی فرهنگی، تنوع صنایع‌دستی، پیشینه و ظرفیت تاریخی هر دو استان البرز و قزوین زمینه را برا‌ی رشد و گسترش مناسبات حوزه‌ها‌ی سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی فراهم آورده و به جذب گردشگر‌ان داخلی و خارجی کمک شایانی خواهد کرد.»

او در ادامه با اشاره به شاخه‌ها‌ی مختلف صنعت گردشگری افزود: «هدف از بر‌گزار‌ی این رویداد فرهنگی علاوه بر گسترش روابط، آشنایی با آداب و رسوم، صنایع‌دستی و هنر‌ها‌ی سنتی، غذاها‌ی بومی و محلی، پیشینه تاریخی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی با رعایت پروتکل‌ها‌ی بهداشتی و فاصله‌گذار‌ی است.»

محمد‌ی عنو‌ان کرد: «از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برا‌ی این جشنواره فرهنگی بر‌گزار‌ی مراسم افتتاحیه با حضور مسئولا‌ن کشور‌ی و استانی، اجرا‌ی جنگ شاد‌ی و مسابقات جذاب و متنوعی است که در طول بر‌گزار‌ی جشنواره با حضور شهر‌وندا‌ن ادامه خواهد داشت.»