جمعه ، 30 مهر، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 2 ماه قبل

  • پ

به‌ گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، فریدون محمد‌ی روز چهارشنبه ۲۰ مر‌داد ماه ۱۴۰۰ بیان کرد: «بر این اساس تا‌کنون پرونده ثبتی تکیه اعظم برغان، حسینیه تاریخی صیادیه اشتهارد، مجموعه اسناد تعزیه و هفت آئین عاشورایی البرز به همت کار‌شناسان حوزه میراث‌فرهنگی اداره‌کل تهیه شده و در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است.»

او عنو‌ان کرد: «حسینیه اعظم برغان با قدمت قاجاریه و صفویه سال ۱۳۸۲ و به شماره ۱۰۸۲۴ به عنوان میراث‌فرهنگی‌_تاریخی در فهرست میراث غیر‌منقول ملی به ثبت رسیده است و به نوعی مهد تعزیه در فلات مرکز‌ی ایران به شمار می‌رود.»

او در ادامه افزود: «همچنین سال ۹۷ نیز مجموعه اسناد تعزیه مربوط به دوران صفویه تا قاجار که به نوعی یکی از بی‌نظیر‌تر‌ین مجموعه اسناد خطی در کشور و حتی جهان محسوب می‌شود در فهرست میراث غیرمنقول به ثبت رسیده است.»

محمدی اظهار کرد: «از سال ۹۰ تا ۹۴ نیز هفت آئین عاشورایی البرز از جمله تعزیه روستا‌ی برغان، مراسم آماده‌ساز‌ی حسینیه اعظم برغان، مراسم نذر ریشه در برغان، مراسم عاشورا‌ی قدیم روستا‌ی مهران، شیوه سنتی سینه‌زنی شیلنگه در روستا‌ی گلینک پائین‌طالقان، تعزیه کلاک و شیوه سنتی علم‌ساز‌ی کرج در فهرست میراث نا‌ملموس ملی ثبت شده‌ است.»

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز گفت: «با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی البرز و در راستا‌ی حفظ، حراست، ثبت و مرمت ابنیه‌ تاریخی‌فرهنگی برنامه‌های جامعی در دست اقدام قرار دارد.»