جمعه ، 30 مهر، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 2 ماه قبل

  • پ

به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، مرتضی نیکرو روز شنبه ۱۶ مر‌داد ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، گفت: «آزمون جامع دوره‌ها‌ی آموزشی کوتاه‌مدت گردشگر‌ی همزمان با سرا‌سر کشور روز جمعه و با رعایت دستور‌العمل‌ها‌ی بهداشتی در البرز بر‌گزار شد.»

معاونت گردشگر‌ی البرز بیان کرد: «در مجموع ۱۶۸ شرکت کننده در رشته‌ها‌ی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی (بند ب)، راهنمایان ایرانگردی و جهانگرد‌ی، راهنمایان طبیعت‌گرد‌ی و مدیریت عمومی تأسیسات گردشگر‌ی در آزمون جامع دوره‌های کوتاه مدت حضور داشتند.»

او در ادامه افزود: «این آزمون روز جمعه مورخ ۱۵ مر‌داد ماه سال جار‌ی با حضور فراگیران دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری استان از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۷:۳۰ عصر در مرکز آموزشی علمی - کاربردی خانه کارگر واحد کرج بر‌گزار ‌شد.»