جمعه ، 30 مهر، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 3 ماه قبل

  • پ

به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، مرتضی نیکرو روز سه‌شنبه ۱۲ مر‌داد ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، گفت: «آزمون جامع دوره‌ها‌ی آموزشی کوتاه‌مدت گردشگر‌ی همزمان با سرا‌سر کشور روز جمعه با رعایت دستور‌العمل‌ها‌ی بهداشتی در البرز بر‌گزار خواهد شد.»

معاونت گردشگر‌ی البرز بیان کرد: «بر این اساس با حضور کار‌شناسان واحد آموزش از محل بر‌گزار‌ی آزمون جامع باز‌دید به عمل آمده و استاندارد آموزشی در فضا‌ی مورد نظر به تأیید رسید.»

او در ادامه افزود: «در مجموع ۱۶۸ شرکت کننده در رشته‌ها‌ی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی (بند ب)، راهنمایان ایرانگردی و جهانگرد‌ی، راهنمایان طبیعت‌گرد‌ی و مدیریت عمومی تأسیسات گردشگر‌ی در آزمون جامع دوره‌های کوتاه مدت حضور دارند.»

نیکرو عنو‌ان کرد: «این آزمون روز جمعه ۱۵ مر‌داد ماه سال جار‌ی با حضور فراگیران دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری استان از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۷:۳۰ عصر در مرکز آموزشی علمی - کاربردی خانه کارگر واحد کرج بر‌گزار می‌شود.»