پنج شنبه ، 07 مرداد، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 3 هفته قبل

  • پ

کارآفرینان و داوطلبان می توانند از طریق سامانه karafarinanebartar.mcls.gov.ir در این جشنواره ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام از طریق سامانه مورد اشاره صورت می پذیرد و تمهیدات لازم برای ثبت نام داوران جشنواره در حوزه های تخصصی نیز در همین سامانه فراهم شده است.