سه شنبه ، 01 تیر، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 2 هفته قبل

  • پ

به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، مرتضی نیک‌رو روز دوشنبه ۱۷ خر‌داد ماه ۱۴۰۰ ضمن اعلام این خبر، بیان کرد: «جلسه کمیته فنی گردشگر‌ی فضا‌ی مجاز‌ی با حضور نماینده انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان، نماینده حراست، مشاور هوش تجار‌ی، کار‌شناسان حقوقی و املاک، فناور‌ی اطلاعات و مسئول بازار‌یابی و تبلیغات گردشگر‌ی اداره‌کل بر‌گزار شد.»

سر‌پرست‌ معاونت گردشگر‌ی البرز با توجه به موافقت اولیه در خصوص راه‌انداز‌ی اولین مرکز گردشگر‌ی خلاق استان به اهداف طرح مورد ‌نظر اشاره و اظهار کرد: «توسعه پایدار کسب و کار با استفاده از خلاقیت و نو‌آور‌ی، ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و برنامه‌ریزی، تهیه طرح‌ها‌ی گردشگری و تجار‌ی ساز‌ی، استانداردسازی و برندینگ تأسیسات و سازمان‌های مرتبط با گردشگری، توسعه و ترویج شاخه‌ها‌ی متعدد صنعت گردشگر‌ی از قبیل گردشگر‌ی روستایی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، شناسایی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ایجاد شهر خلاق و مشارکت شهروندان از جمله اهداف طرح محسوب می‌شود.»

او در ادامه عنو‌ان کرد: «مزایای‌ ایجاد گردشگر‌ی خلاق احیا‌ی میراث ملموس و نا‌ملموس، رونق اقتصاد‌ی و اشتغال‌زایی، غنی‌سازی‌ فرهنگی منطقه، تزریق منابع جدید مالی، توسعه پایدار گردشگر‌ی، جذب الگو‌های جدید گردشگر‌ان، تداوم گردشگر‌ی در تمام طول سال، تنوع فعالیت‌ها و زیر‌ساخت‌‌ها‌ی فرهنگی و جذب و شکوفایی استعداد‌ها است.»