جمعه ، 30 مهر، 1400

  • اخبار روز

  • نویسنده وب سایت

  • 1 سال قبل

  • پ

🔺اطلاعيه

🔶به اطلاع ميرساند هنرمندان فعال بخش خصوصي صنايع دستي در شهرستان كرج با همكاري شهرداري اقدام به تاسيس بازارچه دائمي صنايع دستي جنب مترو فرديس نموده اند.

🔶شرط اجاره غرفه اعلام شده از طرف بخش خصوصي:مبلغ ده ميليون تومان براي اجاره يكسال و به صورت يكجا اخذ ميگردد.

🔺نكته مهم(١):معاونت صنايع دستي فقط نقش حمايتي و نظارتي در خصوص اين بازارچه را دارد و هرگونه مسائل مالي  در خصوص اجاره غرفه و قرارداد طرفين در حيطه كاري آن نبوده و مربوط به سرمايه گذار ميباشد.

🔺نكته مهم (٢):در صورت توافق طرفين براي اجاره غرفه، حتما قرارداد اجاره نامه رسمي و معتبر اخذ گردد.

🔶با توجه به نكات فوق افرادي كه تمايل به اجاره غرفه دارند لطفا نام خود را به واتساپ شماره ذيل ارسال نمايند.

09332053912

✅ معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان البرز

https://t.me/mirasefarhangi_alborz