شنبه ، 12 آذر، 1401

اخبار روز
سفیر جدید جمهوری کوبا در ایران حمایت و همکاری خود را برای برگزاری هفته فرهنگی استان البرز در شهر هاو...

8 ماه قبل

اخبار روز
استان هفت شهر البرز، همچون کاروانسرای عظیمی در شاهراه ارتباطی 11 استان کشور، نظاره‌گر عبورو مرور مسا...

8 ماه قبل

اخبار روز
رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان البرز گفت: «بازدیدکنندگان و گردشگران از حضور پررنگ راهنمایان گردش...

8 ماه قبل

اخبار روز
رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان البرز گفت: «بازدیدکنندگان و گردشگران از حضور پررنگ راهنمایان گردش...

8 ماه قبل

اخبار روز
معاون گردشگری استان البرز از صدور 29مورد تشویق و 7 اخطار کتبی به تاسیسات گردشگری استان در طول ایام ت...

8 ماه قبل

اخبار روز
معاون گردشگری استان البرز از توزیع 500بسته گردشگری حاوی 2هزار نقشه راهنمای گردشگری در روز طبیعت در ب...

8 ماه قبل

اخبار روز
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از برگزاری نخستین جشنواره‌ افطار تا سحر شهر کر...

8 ماه قبل

اخبار روز
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از راه‌اندازی نخستین بازارچه‌ سیار صنایع‌دستی...

8 ماه قبل

اخبار روز
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از برپایی هشتمین جشنواره لاله در بوستان چمران...

8 ماه قبل

اخبار روز
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز از برگزاری 24جشن نوروزگاه در هفت شهر استان الب...

8 ماه قبل