شنبه ، 12 آذر، 1401

اخبار روز
برگزاری دوره های آموزشی رایگان صنایع دستی برای اولین بار در شهرستان فردیس 

11 ماه قبل

اخبار روز
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و مشارکت به منظور ایجا...

11 ماه قبل

اخبار روز
نمایشگاه فرصت های شغلی مهارت محور کم سرمایه بر

11 ماه قبل

اخبار روز
فریدون محمدی مدیرکل البرز از برگزاری جشنواره ای با محوریت صنایع دستی به مناسبت یلدا در مشکین دشت خبر...

11 ماه قبل

اخبار روز
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و مشارکت به منظور ایجا...

11 ماه قبل

اخبار روز
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و مشارکت به منظور بر‌گ...

11 ماه قبل

اخبار روز
معرفی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

12 ماه قبل

اخبار روز
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز از آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی رایگان صنایع‌دستی و...

12 ماه قبل

اخبار روز
فریدون محمدی مدیرکل البرز خبر از  تسهیل شرایط حضور هنر‌مند‌‌ان البرز‌ی در رویدادهای داخلی و خارجی دا...

12 ماه قبل

اخبار روز
دومین جشنوراه ملی امیرکبیر بیست دی ماه 1400 برگزار می گردد

12 ماه قبل