دوشنبه ، 05 مهر، 1400

اخبار روز
نظر به ادامه همه گیری کووید-19 در سال جاری شورای جهانی صنایع دستی در نظر دارد وورک شاپ های آموزشی خو...

1 ماه قبل

اخبار روز
مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز با اشاره به آغاز ایام سو‌گوار‌ی محرم گفت: «البرز م...

2 ماه قبل

اخبار روز
دومین همایش آینده پژوهی در قرن جدید؛ 25 شهریور ماه در جزیره کیش برگزار می شود

2 ماه قبل

اخبار روز
به گزارش روابط عمومی ادراه کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز مهلت ارسال تصاویر آثار ب...

2 ماه قبل

اخبار روز
معاونت گردشگری البرز از بر‌گزار‌ی آزمون جامع دوره‌ها‌ی آموزشی کوتاه‌مدت گردشگر‌ی در کرج خبر داد.

2 ماه قبل

اخبار روز
معاونت گردشگری البرز از بر‌گزار‌ی آزمون جامع دوره‌ها‌ی آموزشی کوتاه‌مدت گردشگر‌ی خبر داد.

2 ماه قبل

اخبار روز
معاونت گردشگری البرز از بر‌گزار‌ی نشست هماهنگی آزمون جامع دوره‌ها‌ی آموزشی کوتاه‌مدت گردشگر‌ی خبر دا...

2 ماه قبل

اخبار روز
تسهیلات کم بهره برای هنرمندان استان البرز

2 ماه قبل

اخبار روز
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر را برگزار می کند.

2 ماه قبل

اخبار روز
فراخوان عضویت در کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز

2 ماه قبل