دوشنبه ، 04 مهر، 1401

خدمات حمایتی

کارگاههای دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش صنایع دستی می توانند در خصوص تعرفه های آب، برق، گازو سوخت از تعرفه اعمال شده در بخش صنایع بهره مند گردند

بسته های حمایتی و مشوق های سرمایه گذاری در بخش صنایع دستی
( ضمیمه مجوزهای صادره جهت اطلاع صنعتگران )
۱- بند ۲ بخشنامه شماره ۹۹۰۵ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۰ ستاد هدفمند کردن یارانه ها:
کارگاههای دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش صنایع دستی می توانند در خصوص تعرفه های آب، برق، گازو سوخت از تعرفه اعمال شده در بخش صنایع بهره مند گردند.
۲- بخشنامه شماره ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۲ معاونت در آمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی:
طبق ماده ۱۴۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی کلیه کارگاههای صنایع دستی از پرداخت مالیات معاف می باشند.
۳- تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴/ت ۲۳ ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۶۹ هیئت وزیران:
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند. طبق بند ۲۲ این مصوبه تمامی کارگاههای صنایع دستی شامل این تبصره می گردند.
اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی فقط ۶ رشته از مجموعه رشته های صنایع دستی که عبارتند از: قلمزنی، منبت کاری، خاتم کاری، مینا کاری، کاشی تراش و معرق تراشی را از این معافیت بهره مند می نماید.
۴- به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب  نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت وزیران: 
آئین نامه اجرائی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار( کد دار )مصوب سال ۱۳۸۸ برای شاغلان  در مشاغل بندهای (ب) و (پ) ماده ۱ تصویب گردید.
۵- شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی صنایع دستی.
۶- استفاده از تسهیلات مصوب دولت در قالب تجهیز و یا تأسیس کارگاههای صنایع دستی( تبصره های مرتبط در قانون بودجه سالیانه، بنگاههای کوچک زودبازده اقتصادی، صندوق مهرامام رضا(ع) و قانون ساماندهی مشاغل خانگی).