دوشنبه ، 04 مهر، 1401

معرفی صنایع دستی استان

صنایع دستی: به آن گروه از فروارده هایی اطلاق می گردد که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی و به کمک دست و ابزار، ساخته شده و متاثر از سابقه تاریخی، ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی مکان تولید، عادات اجتماعی، باورهای سنتی و معیارهای زیبا شناختی بومی و ملی بوده و ذوق ، هنر و خلاقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.

                                صنایع دستی: به آن گروه از فروارده هایی اطلاق می گردد که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی و به کمک دست و ابزار، ساخته شده و متاثر از سابقه تاریخی، ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی مکان تولید، عادات اجتماعی، باورهای سنتی و معیارهای زیبا شناختی بومی و ملی بوده و ذوق ، هنر و خلاقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.
مواد اولیه: به تمامی مواد طبیعی قابل استفاده و برگشت پذیر به طبیعت که در تولید کالاهای صنایع دستی ضروری اند اطلاق می گردد.
واژه طبیعی : یعنی منشاء مواد مورد استفاده برگرفته از طبیعت بوده و امکان استفاده از آنها در تولید کالاهای صنایع دستی میسر باشد.
واژه بومی و ملی : یعنی محصول تولید شده می بایست در محدوده جغرافیایی استانی ویا  کشوری باشد.
سنت: به مجموعه آداب و رسوم و ارزشها و باورهای یک ملت اطلاق می گردد که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
سابقه تاریخی: یعنی زمینه ساخت و تولید هر محصول و یا رشته صنایع دستی دارای قدمت زمانی یک قرن اخیر و بیشتر باشد.
ویژگیهای جغرافیایی: تولیدات صنایع دستی همواره متاثر از خصوصیات منطقه ای قرار داشته که تولید در آنجا شکل گرفته و نوع تولید به فراخور مواد اولیه ای که به وفور در منطقه وجود داشته سوق پیدا کرده است. مثلا بافته های حصیری لزوما در کنار تالاب ها و رودخانه ها که مستعد رویش گیاه مورد نظر است بوجود آمده، سفالگری در دشت های خاک رس و امثالهم.
خلاقیت فردی: در فرهنگ لغات غیر روانشناسی، خلاقیت به معنای ارائه یک فکر ، رفتار یا محصولی نو و یگانه تعریف شده است. مولفه های شناختی خلاقیت عبارتند از: ۱- هوش۲- سیالی۳- انعطاف پذیری۴- ابتکار۵- بسط و ترکیب ۶- تخیل.
 فرهنگ: مجموعه آمیخته و پیچیده و نظام یافته ای از دانستنیها و شناسائیها، هنرها، باورها و آئین ها، حقوق، آداب و رسوم، منشاء خوبیها و … که انسان از جامعه خویش کسب کرده است.
تکنولوژی: به تمامی وسایل و ابزار سنتی و جدید به همراه دانش فنی و روش ها، که برای ساخت و تولید یک کالای صنایع دستی به کار می روند، اطلاق می گردد.
ساخت و تولید: فرآیندی است که به تمامی مراحل از تهیه مواد اولیه تا ایجاد و خلق محصول نهایی طی می شود، اطلاق می گردد. در صنایع دستی ساخت و تولید دارای خصوصیات مهارت محور تجربی، شیوه انتقال سنتی و ویژگیهای خاص منطقه ای است.
کمیته تخصصی: مجموعه کارشناسانی هستند که رشته ها و کالاهای صنایع دستی ارائه شده را از جنبه های متعددی چون مواد اولیه، فرآیند تولید، بهره گیری از تکنولوژی های سنتی و مدرن، عناصر فرهنگی هنری، کیفیت محصول و سایر مواد لازم مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند