چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به برآورد 5 میلیارد تومانی برای مر...

3 هفته قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: باید از پتانسیل‌های البرز به گونه‌ای اس...

3 هفته قبل

اخبار روز
جناب آقای علی گلوند دبیر محترم انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان البرز ومدیر محترم دفتر خدمات مسا...

3 هفته قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از برگزاری نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی به...

4 هفته قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز از افزایش تعداد رشته‌های فعال صنایع‌دستی ال...

4 هفته قبل

اخبار روز
 سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی البرز در دیدار با رضا عباس زاده رئیس خانه مطبوعات...

4 هفته قبل