چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

اخبار روز
هشتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین با محوریت اکوسیستم‌های تحول آفرین، نوآور و دانش‌پایه...

1 ماه قبل

اخبار روز
رویداد ملی سه گام با موضوع نمایشگاه تخصصی منسوجات سنتی، رودوزی های سنتی و چاپ‌های سنتی درمجموعه فره...

1 ماه قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل ميراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز گفت: افتتاح موزه‌جانورشناسی طبق نظر کارشناس...

1 ماه قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به اینکه استان از لحاظ طبیعی، تاری...

1 ماه قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی برغان...

1 ماه قبل

اخبار روز
سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به پیگیری مرمت کاخ مروارید گفت: پی...

1 ماه قبل