معاونت سرمایه گذاری

سعید دوستانی

معاون سرمایه گذاری و طرح ها

توضیحات معاونت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود،یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است. میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است.پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می شود

تلفن : 026۳۲۸۲۹۱۱۲

داخلی : 302

زمینه فعالیت معاونت

هیات وزیران در جلسه ۴/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۰۲/۹۳۲ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۳ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها را به شرح زیر تصویب کرد

بیشتر

فرآیند و ضوابط سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری به استناد نامه شماره ۴۵/۶۰/۹۱۲ تاریخ ۸/۵/۹۱ معاون سرمایه گذاری و تامین منابع

بیشتر

اهداف و برنامه های معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع

بیشتر