معاونت صنایع دستی

یحیی دارایی

سرپرست معاونت صنایع دستی

توضیحات معاونت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود،یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است. میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است.پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می شود

تلفن : 026۳۲۸۲۹۱۱۶

داخلی : 308

زمینه فعالیت معاونت

صنایع دستی: به آن گروه از فروارده هایی اطلاق می گردد که با استفاده از مواد اولیه طبیعی بومی و به کمک دست و ابزار، ساخته شده و متاثر از سابقه تاریخی، ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی مکان تولید، عادات اجتماعی، باورهای سنتی و معیارهای زیبا شناختی بومی و ملی بوده و ذوق ، هنر و خلاقیت فردی سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود باشد.

بیشتر

کارگاههای دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بخش صنایع دستی می توانند در خصوص تعرفه های آب، برق، گازو سوخت از تعرفه اعمال شده در بخش صنایع بهره مند گردند

بیشتر

در راستای شفاف سازی، رفع ابهامات و جلوگیری از اعمال سلیقه استانها در زمینه صدور مجوزها، برخی از شرایط و ضوابط صدور کارت شناسایی اصلاح شد. برای تحقق این امر دستورالعمل های قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و ضوابط مورد نیاز در قالب دستورالعمل جدید تهیه گردید.

بیشتر