کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام
تحمل بار سنگین پسران شهید برایش غیرممکن نبود
آنگاه که شیرزنی با نام نامی مادر شهیدان و به عنوان همسر در کنارش بود
پس از سفر آن همسر
آن یار و یاور
آن مادر
آن رفیق دوران سخت
و آن عزیزتر از جان
دیگر مگر ممکن بود این بارگران را یک تنه بردن
آری…….. پدر شهیدان فهمیده اندکی پس از غروب مادر آنان به فرزندان شهید خود پیوست
روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد

فریدون محمدی
مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط