نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی
پنجم لغایت هشتم اسفند ماه ۹۹
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
سالن ۳۸B غرفه استان البرز