بسمه تعالی

 

فرایندهایی که در میز خدمت قابل اجرا می باشد:

 

۱-مشاوره با متقاضی جهت تعیین رشته و نوع مجوز برای اقدام

۲-اطلاع رسانی در خصوص نحوه ثبت نام مجوزهای صنایع دستی(پروانه تولید انفرادی-پروانه تولید کارگاهی-جواز تاسیس)

۳-اطلاع رسانی در خصوص نحوه ثبت نام کارت شناسایی

۴-تشکیل پرونده کارت شناسایی و تحویل مجوزها به متقاضیان

۵-اطلاع رسانی در خصوص بسته های حمایتی مجوزهای صنایع دستی(تسهیلات-معافیت مالیاتی-شرکت در نمایشگاه-تخفیفات انرژی کارگاهها)