حسین امین افشار سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان البرز

 

حسین امین افشار سرپرست معاونت میراث فرهنگی

دانش آموخته رشته مهندسی معماری در مقطع کارشناسی ارشد

سوابق کاری:
– عضو شورای راهبردی و شورای فنی بنا و اموال فرهنگی – تاریخی ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
-رئیس گروه نظارت بر اماکن تاریخی کشور
– دبیر کمیته فنی معاونت میراث فرهنگی کشور
– مسئول گروه تعیین حرایم آثار تاریخی کشور
– عضو گروه نظارت عالیه بر طرح مشارکت ( مرمت اماکن تارخی خصوصی کشور)
– استاد مدعو دانشگاههای آزاد اسلامی و جامع علمی ، کاربردی
– همکاری با چندین شرکت طراحی و معماری
– تدوین چندین دستور العمل و شیوه نامه در خصوص معماری و ثبت آثار تاریخی در کشور.

شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی

۱-بررسی و پیشنهاد سیاست ها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در گروه های معاونت.
۲-برنامه ريزي و اولویت بندی در خصوص حفظ؛ مرمت، احياء، ساماندهي و مديريت محوطه ها؛ بناها بافت هاي تاريخي و موزه های استان و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به آن.
۳-اجرای دستورالعمل هاي حفاظت؛ نگهداري، مرمت، احياء ميراث فرهنگي غير منقول، اموال و اشياء تاريخي و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطح استان.
۴-برنامه ريزي به منظور شناسایي آثار؛ محوطه ها، بناها و بافت هاي ارزشمند فرهنگي – تاريخي، میراث ناملموس، میراث طبیعی استان و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملي.
۵-بررسي ارزش و قابليت آثار تاريخي غير منقول، اموال فرهنگي- تاريخي، ميراث معنوي، میراث طبیعی در سطح استان و انجام اقدامات لازم براي ثبت آنها در فهرست جهاني.
۶-بررسي و پيشنهاد حريم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت هاي تاريخي استان و انجام اقدامات لازم براي تصويب آنها.
۷-بررسي طرح هاي حفاظت، استحكام بخشي، ساماندهي، مرمت و احياء آثار تاريخي غير منقول و نظارت بر اجراي طرح هاي مذکور.
۸-ساماندهي اموال منقول تاريخي و تهيه شناسنامه فني و فهرست مورد نياز براي آنها.
۹-برگزاری جلسات شورای فنی معاونت میراث فرهنگی.
۱۰- برگزاری جلسات شورای ثبت و تعیین حریم معاونت میراث فرهنگی.
۱۱- شناسائي و مستند سازي آثار تاريخي- فرهنگي موجود در محدوده جغرافيائي اجراي كليه طرح هاي عمراني در استان و اعلام نظر تخصصي در خصوص طرح هاي مذكور از ديدگاه ميراث فرهنگي كشور.
۱۲- اجرای ضوابط والگوی راهبردی بافت های تاریخی شهرها و روستاهای تاریخی استان.
۱۳- هویت بخشی ارزش های فرهنگی؛ تاریخی و نا ملموس (معنوی) استان.
۱۴- راه اندازی وتوسعه موزه های تخصصی وحمایت ازمجموعه داران وموزه های خصوصی در استان.
۱۵- اجرای برنامه جامع آموزش های میراث فرهنگی به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سطح علمی.