download

معاونت صنایع دستی استان البرز:جناب آقای سعید امینی محل تولد زنجان ،متولد سال ۱۳۳۹، فارغ التحصیل کارشناس مدیریت صنعتی از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۶۵

بخشی از سوابق کاری وی:

مدیر صنایع دستی استان زنجان از سال ۷۱ تا ۷۵

مدیر موزه صنایع دستی کشور از سال ۷۶ تا ۸۲

رئیس اداره فنی صنایع دستی استان تهران از سال ۸۲ تا ۹۰

معاون صنایع دستی استان البرز از سال ۹۰ تاکنون

شرح وظایف:

– صدور كارت صنایع دستی، پروانه توليد کارگاهی، گواهي پايان دوره آموزشي، جواز تأسيس كارگاهها و انجام حمايت هاي لازم   -برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی ، توسعه و ترویج
– بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
– آشنا سازی سازمان ها و دستگاه های مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی
– نظارت بر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
– نظارت بر تهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
– حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های محتلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
– شناسایی صادر کنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
– نظارت بر انجام فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
– برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
– نظارت مستمر بر اجرای طرح های آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی
– بهره گیری از توان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ایجاد ارتباط این موسسات با تولید کنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی
– تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکت های مردمی
– برنامه ریزی به منظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی در صنایع دستی و هنرهای سنتی
– مشارکت در تهیه طرح های حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی
– شرکت در گردهمایی ها و دوره های آموزش تخصصی