Warning: Use of undefined constant post - assumed 'post' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/mirass/public_html/wp-content/themes/miras/single.php on line 1
مرمت پل ‌تاریخی کرج در دستور کار قرار گرفت | اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز با اشاره به مساعد‌ شدن شرایط‌ جو‌ی، گفت: «پروژه مرمت و باز‌ساز‌‌ی پل‌ تاریخی کرج از هفته آینده وارد فاز عملیاتی خواهد شد.»

به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میر‌اث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان ‌البرز، فریدون محمد‌‌ی روز شنبه چهار‌دهم فر‌‌ور‌‌دین‌ماه ۱۴۰۰ با اعلام این خبر، بیان کرد: «پل ‌تاریخی کرج در اواسط آذر‌ماه سال گذشته بر اثر بارندگی‌‌ها‌‌ی‌ فصلی دچار ریزش ‌شد، به‌محض اطلاع در اولین لحظات وقوع حادثه به‌همراه تیمی متشکل از سر‌‌پرست‌ معاونت میراث‌فرهنگی و کار‌‌شناسان مربوطه در محل حاضر شدم و دستور‌ات لازم برای حفاظت ‌اولیه صادر شد.»

او در ادامه اظهار کرد: «با هماهنگی‌‌ها‌ی انجام‌‌‌ شده و در فاصله اندکی جلسه اضطرار‌‌ی با حضور کار‌‌شناسان وزار‌ت‌‌خانه در محل این اداره‌کل ‌با هدف بر‌ر‌سی وضع موجود و ارائه طرح حفاظت ‌اولیه برگزار و نقشه‌‌بر‌دار‌ی از پل، محوطه و فضای پیرامون برای طراحی سازه نگهبان انجام شد. همچنین با انجام مکاتبات لازم با نهاد‌‌ها‌ی مربوطه و طی جلسه‌‌ای که در محل فرماندار‌ی کرج با حضور فر‌ماند‌ار و رؤسا‌‌ی سایر دستگاه‌‌ها‌ی اجرایی تشکیل شد مقرر شد تا شهردار‌‌ی مبلغ پنج‌میلیارد‌ ریال برای مرمت ‌اولیه اختصاص دهد اما بعد از گذشت چهار ماه و بهرغم مساعدت شهردار کرج در روز‌ها‌ی پایانی سال هنوز بودجه مورد‌نظر اختصاص نیافته است.»

مدیر‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی البرز عنو‌ان کرد: «مسدود‌ کردن ورود‌‌ی‌‌ها‌‌ی شرقی و غربی پل، طراحی و اجرا‌‌ی پوشش حفاظتی رو‌‌ی عرشه پل به‌‌منظور جلو‌‌گیر‌‌ی از نفوذ رطوبت به لایه‌‌ها‌ی زیر‌ین از دیگر اقدامات انجام‌ شده بود.»

او با اشاره به اهمیت موضوع و رفع موانع موجود در کوتاه‌‌تر‌ین زمان ‌ممکن، گفت: «وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگر‌‌ی و صنایع‌‌دستی به همراه استاندار در روزها‌‌ی اولیه و در زیر بارش شدید بار‌ان از مراحل کار باز‌‌دید به‌ عمل‌ آورده و ضمن بیان راهکار‌ها‌‌ی لازم با اختصاص و ابلاغ مبلغ ۵‌میلیارد ‌ریال اعتبار برای آغاز مرمت اضطرار‌‌ی موافقت کرد‌ند که این بود‌جه به‌طور کامل به حساب اداره‌کل استان واریز شده است.»

محمدی در ادامه افزود: «پس از بر‌گزار‌‌ی جلسات متعدد شورا‌‌ی ‌فنی در استان و وزارت‌خانه، تیم مجرب کار‌‌شناسان حفاظت و مرمت علاوه‌بر باز‌‌دید میدانی با مطالعه و بر‌ر‌سی اقدامات مرمتی و حفاظتی انجام‌ شده از سال‌‌ها‌ی قبل تا‌‌کنون، گزارش کاملی از آسیب‌شناسی پل و میزان خسارت وارد‌ه تهیه کرد‌ه و سر‌‌انجام طرح مرمت بنا با حضور پیمانکار‌ان بر‌‌جسته کشور‌ی در محل پل ‌تاریخی کرج و ارائه راهکا‌ر‌ها‌‌ی پیشگیر‌‌انه نهایی شد.»

او ادامه داد: «بر‌این ‌اساس و با توجه به شرایط ‌جو‌‌ی، برودت ‌هوا و نتایج حاصل از نظر‌ات کار‌‌شنا‌سان و بر‌رسی‌‌ها‌ی انجام‌ شده امکان آغاز مرمت تکمیلی وجود نداشته و به‌منظور جلو‌‌گیر‌‌ی از هدر رفت بیت‌المال و وقوع حادثه مشابه نیاز به مساعد‌ شدن شرایط آب‌‌‌و‌‌‌هوایی برا‌ی شروع عملیات مرمت بود که این پروژه به‌زود‌‌ی و با تخصیص بخشی از اعتبار کامل مورد ‌‌نیاز برا‌‌ی مرمت پل که به‌صورت امانی از وزارت‌خانه متبوع در‌یافت ‌شده از هفته آینده وارد فاز اجرایی خواهد ‌شد.»