سرزمین خشت های کهن
نصب نماد تاریخی ظرف سفالی
برگرفته از اثار باستانی تپه ازبکی
مربوط به دوره عصر اهنی
میدان شورا ورودی شهر نظراباد
بهار سال ۱۳۹۹

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط