دومین جلسه ستاد خدمات هماهنگی سفرهای نوروزی ۱۳۹۸ شهرستان طالقان با حضور فرماندار، جناب آقای دکتر بهمنی نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و روسای کمیته های خدمات سفر و روسای ادارات تشکیل گردید.در این جلسه ابتدا جناب آقای خلج دبیر ستاد خدمات سفرهای شهرستان طالقان به ارایه گزارش از روند اقدامات صورت گرفته در ستادو از ابلاغ احکام روسای کمیته ها توسط فرماندار خبر داد. ایشان خبر از استقرار سیاه چادر و برگزاری مراسم نوروزگاه در شهرستان خبر داد.در ادامه جناب آقای دکتر بهمنی نماینده محترم مجلس در خصوص اهمیت گردشگری شهرستان طالقان که بعنوان منطقه ویژه اقتصادی و گردشگری در مجلس به تصویب رسیدسخنانی ایراد فرمودند. در انتها جناب آقای فرماندار در خصوص خدمات رسانی هر چه بهتر و با کیفیت به گردشگران و مسافران نوروزی تاکید فرمودند

دبیرخانه ستاد خدمات هماهنگی سفرهای نوروزی شهرستان طالقان.

برچسب ها: