رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی طالقان از دستگیری اعضای باند حفار‌ی غیر‌مجاز در این شهرستان خبر داد.

به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی استان البرز، سعید شهرکی روز دو‌شنبه سیزدهم بهمن‌ماه ۹۹ با اعلام این خبر، افزود: «بر اساس گزارش واصله و با همکار‌‌ی و‌ حضور به‌موقع رئیس اداره اطلاعات نیرو‌ی انتظامی طالقان، شش نفر از حفار‌ان غیر‌مجاز باز‌داشت شدند.»

او در ادامه بیان کرد: «از این باند حرفه‌ای ابزا‌ر‌و‌ادوات پیشرفته‌ای از قبیل یک دستگاه فلز‌یاب، لپ‌تاپ و … کشف و ضبط شده که برای پیگیر‌ی‌ها‌ی بیشتر تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگر‌ی و صنایع‌دستی طالقان گفت: «مسئولیت حفظ و حراست از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی به‌عنوان نهاد متولی بر عهده این اداره است که در این راه نیازمند همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط هستیم.»