خانه تشکل ها در سراسر کشور در حال گسترش است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز دکتر تاجیک مدیرکل تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در حاشیه همایش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در استان البرز گفت:

همایش توانمندسازی تشکل‌های مردم نهادی که در استان البرز در حال برگزاری است ، سومین دوره از این سلسله همایش هاست که در کشور برگزار شده است، مادر حقیقت در اواخر این دوره ها قرار داریم .

وی اضافه کرد:
برای دوره چهارم همایش های توانمندسازی تشکل های مردم نهاد برنامه ریزی ویژه ای داریم و قطعاً ساز و کار و سر و شکل کار تغییر خواهد کرد و اقتصادی تر برگزار خواهد شد.

وی افزود :
از ویژگی های مهم این دوره این است که تشکل های مختلف از سراسر کشور دور هم جمع می‌شوند و با همدیگر آشنا شده و در جریان پیشنهادات ،برنامه ها و نظرات همدیگر قرار می گیرند و قدرت توانایی های خود را به رخ بخش دولتی کشیده و بستر را برای ایجاد تعامل های ممکن فی ما بین فراهم می کند.

وی ادامه داد:
خرسندیم که خانه تشکل‌ها در سراسر کشور در حال گسترش است
در بسیاری از استان‌ها این مراکز ایجاد شده است و در ماههای آینده نیز با حضور معاون محترم سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور چندین مرکز دیگر نیز در چند استان افتتاح خواهد شد که دل گرمی باشد برای فعالان در این حوزه.
دکتر تاجیک در ادامه می‌گوید:
آموزش از مولفه‌های اصلی رشد و پیشرفت در همه زمینه هاست که موضوع تشکل ها نیز از آن جدا نیست برگزاری اینگونه همایش‌ها با محوریت آموزش سمن ها در زمینه توسعه گردشگری ،فرهنگ گردشگر پذیری و بسیاری مباحث مربوط به موضوع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قطعاً می‌تواند زمینه‌ساز رشد علمی و تسریع در پیشرفت صنعت گردشگری ،صنایع دستی و همچنین حفاظت و بکارگیری از مواریث فرهنگی در جذب گردشگر باشد.

مدیرکل دفتر تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در پایان گفت:

حضور نمایندگان تشکل های مردم نهاد استان‌های مختلف در یک استان همچون البرز و معرفی داشته‌های این استان از نظر فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی، سیاسی، طبیعی و غیره به مدعوین، بسیار بازتاب مثبت و خوبی دارد چراکه با توجه به داشته های علمی و عملی ایشان ،هر کدام از این افراد سفیرانی برای معرفی البرز در استان محل سکونت خود می شود.

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط