دستورالعمل و قوانين مرتبط با 

صدور جواز تاسیس کارگاه و پروانه تولیدكارگاهي 

 

مقدمه

 

در راستای شفاف سازی، رفع ابهامات و جلوگیری از اعمال سلیقه استانها در زمینه صدور مجوزها، برخی از شرایط و ضوابط صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی برای ایجاد واحدهای تولیدی اصلاح شد. برای تحقق این امر دستورالعمل های قبلی مورد بازبینی قرار گرفت و ضوابط مورد نیاز در قالب دستورالعمل جدید تهیه شد. 

در این دستورالعمل جهت رسميت يافتن توليد ، بر مواردی هم چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره برداری از واحدهای تولیدی، توسط دریافت کنندگان جوازهای تاسیس و پروانه تولید کارگاهی اعم از حقیقی و حقوقی ، تاکید شده است.

در تهیه این دستورالعمل از نقطه نظرات برخي از مراجعه کنندگان، مدیران وکارشناسان معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استاني نيز استفاده شده است.

 

 

 

فصل اول – هدف، دامنه شمول و تعاریف

الف – هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل هویت بخشی به مجوزها و یکسان سازی فرآیند صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی توسط معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی استانها در سراسر کشور مي باشد .

ب – دامنه شمول

ضوابط و مقررات این دستورالعمل در مورد تمامی مجوزهای صادر شده برای کارگاههای تولیدی صنایع دستی با حداقل ۱ نفر کارگر (بدون احتساب کارفرما) لازم الاجرا است.

ج – تعاریف

صنایع دستی: به محصولاتی که با استفاده از مواد اولیه طبیعی و عمدتا بومی، با بکارگیری نقوش سنتی و          بهره مندی از خلاقیت فردی با حفظ پیشینه تاریخی، هویت و اصالت كه توسط دست یا دست و ابزار طی فرآیندی به تعداد نامحدود تولید می شود اطلاق می گردد.

تبصره ۱- استفاده از ابزار مکانیکی تا مادامی که نقش و کار دست به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل تولید      باقی بماند، بلامانع است. 

تبصره ۲- محصولات تولید شده می توانند بعنوان کالای سرمایه ای، مصرفی(کاربردی) دارای جنبه های فرهنگی و ملی، برگرفته از باورهای سنتی، زیبا شناختی و متاثر از سابقه تاریخی و ویژگی های جغرافیایی مکان تولید شده باشد ، که خلاقیت فرد سازنده اثر در تک تک تولیدات مشهود است .

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان:  اين معاونت يكي ازمعاونتهاي اداره كل ميراث فرهنگي ،  صنايع دستي وگردشگري استانها مي باشد كه تنها مرجعی است که مسئولیت بررسی اسناد و مدارک ارائه شده، صدور، تمدید و ابطال مجوزهای معتبر مطابق با این دستورالعمل را در استان بر عهده دارد .

معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (ستاد):اين معاونت يكي ازمعاونت هاي سازمان ميراث فرهنگي ،  صنايع دستي وگردشگري كشوربوده كه تنها متولي این هنر – صنعت است که وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت عالیه بر امور اجرایی صنایع دستی کشور را عهده دار می باشد.

کارگاه تولیدی صنایع دستی: مکان یا مجموعه ای که شامل فضای کارگاهی، تاسیسات و نهاده های تولید (نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و سرمایه) است و به منظور تولید و ساخت محصولات صنایع دستی در یک رشته ،ایجاد شده است .

تبصره- این مجموعه دارای فضای کارگاهی فاقد سکونت و با بکارگیری حداقل ۱ نفر نیروی انسانی (بدون احتساب کارفرما) در زمینه تولید و ساخت صنایع دستی در رشته مورد تقاضا فعالیت خواهد نمود.

جواز تاسیس کارگاه: مجوزی است که برای راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید ، اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود در یک رشته مصوب صنایع دستی صادر می شود و بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید محصولات است. 

پروانه تولید کارگاهی: مجوزی است که بر اساس این دستورالعمل به متقاضی حقیقی یا حقوقی (مدیرعامل یا کارفرما) دارای تخصص، تجربه و آشنا به فرآیند تولید و ساخت محصول در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی اعطاء می گردد و بیانگر نوع و ظرفيت توليد ، ميزان اشتغال وسرمايه گذاري ايجاد شده براي محصولات ، در مكاني معين است .

گواهی توانمندی مدیرفنی و یا استادکار: گواهی است که پس از احراز توانایی های اجرایی مدیر فنی و یا استادکار در انجام دادن تمامی مراحل ساخت یک محصول صنایع دستی در رشته مورد تقاضا، از سوی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان صادر می شود.

گواهی کیفیت کارگاه: سندی است شامل مشخصات فنی یا سایر ضوابط دقیق که برای استفاده مداوم به عنوان یک قاعده، راهنما ویا تعریف جامع طراحی شده است. گواهی کیفیت قابلیت اطمینان و اثر بخشی محصولات تولیدی صنایع دستی را برای خریدار افزایش می دهد و دیگر تولید کنندگان را بر آن می دارد تا کیفیت محصولات خود را جهت رقابت با کارگاههای دارای گواهی کیفیت ، بالا ببرند. 

تبصره- این نوع گواهی توسط اداره¬کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی صادر می گردد.

طرح توجیهی: عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف تولید، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. طرح توجیهی هم چنین  زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری در تولید و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخاب شده داشته باشد.

ظرفیت تولید: توانی است که با توجه به ابزار، تجهیزات و دیگر امکانات ویا نهاده های تولید، برای تولید صنایع دستی در یک کارگاه ایجاد شده است. ظرفیت تولید بر اساس ساعات و روزهای کاری سال و با توجه به ماهیت تولید تعیین شده و در مجوزهای صادره درج می شود.

ظرفیت اسمی: به توان پیش بینی شده برای بهره برداری از یک کارگاه تولید محصولات صنایع دستی در یک رشته گفته می شود.

ظرفیت رسمی: به توان واقعی و عملی یک کارگاه در تولید محصولات صنایع دستی در یک رشته گفته می شود.

رشته های مصوب صنایع دستی: به فهرست رشته هایی اطلاق می گردد که مصوب  و مورد تایید معاونت   صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور است .

هولوگرام: نوعی برچسب امنیتی است که برروي مجوز نصب و موجب اعتبار بخشی، افزایش امنیت، جلوگیری از جعل، تقلب و کپی برداری مجوز مي شود .

کد شناسه رشته: کدی شش رقمی است که برای شناسایی هر رشته صنایع دستی اختصاص می یابد که دو رقم اول از سمت چپ معرف گروه، دو رقم وسط معرف رشته و دو رقم آخر معرف زیر مجموعه رشته می باشد

    /

شماره وتاريخ ثبت سیستم ویستا: شماره و تاریخی است که ازطريق سيستم بانك اطلاعاتي ويستا به مجوزهاي صادره ( قبل ازچاپ) اختصاص داده مي شود و پس از پرينت مجوز دربالاي آن ثبت و درج ميگردد. 

تبصره – اعتبارمجوزها اززمان ثبت تاريخ توسط سيستم بانك اطلاعاتي محاسبه مي گردد . 

شخصیت حقیقی: به هر یک از افراد انسانی اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیت‌های مشخصی در جامعه      می باشد. 

شخصیت حقوقی: به یک نهاد، تشکل، موسسه، شرکت یا سازمان اطلاق می‌شود که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط با تشریفات خاصی شکل یافته  و برای آن نیز حقوق و مسئولیت‌ های قانونی لحاظ شده است.

تبصره- در اساسنامه نهاد، تشکل، موسسه ، شرکت یا سازمان صرفا باید عنوان « تولید  و ساخت       صنایع دستی در رشته ….» (مورد تقاضا) درج شده باشد.

کارفرما: کارفرما در کارگاه تولید صنایع دستی شخصی است حقیقی یا حقوقی كه تعدادی کارگر را در کارگاه خود برطبق مقررات قانون کار و به حساب خود بکار می‌‌گمارد، اعم از اینکه استادکار، کارگر ماهر، نیمه ماهر و یا ساده باشند.

مدیرعامل:  شخصي است كه از ميان اعضاي هيئت مديره شركت يا اشخاص خارج از آن، بعنوان مسئول و راهبر اصلي شركت برگزيده مي شود. انتخاب مديرعامل فقط درصلاحيت هيئت مديره بوده و مي بايستي ازميان اشخاص حقيقي انتخاب گردد.

تبصره – مديرعامل نمي تواند هم زمان ، مسئوليت بيش از يك شركت را داشته باشد. 

کارگر: کارگر از نظر قانون کار، کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي (اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا) به درخواست کارفرما کار مي کند.

استادکار: استاد كار كسي است كه به اعتبار دانش فني يا تجربيات زيادي كه كسب كرده است توانايي انجام دادن يك كار فني شامل كليه مراحل مربوط به انجام دادن آن كار را داشته باشد و مسئولیت ‎نظارت بر تمام فرآیند تولید در کارگاه را برعهده می‌‌‌گیرد.

تبصره- درصورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید و یا توان اجرایی تولید محصول در رشته مورد نظر را نداشته باشد، مي تواند نسبت به بكارگيري استادكار دركارگاه خود اقدام نمايد. بکارگیری استادکار در کارگاههای زیر ۱۰ نفر کارگر الزامی است.

کارگر ماهر و نیمه ماهر: از افرادی تشکیل شده که در مشاغل مهارتی و تخصصی، که به آموزش بیشتری نیاز دارد اشتغال داشته و از نظر درآمد، شرایط کار و تأمین شغلی بر دیگر کارگران برتری دارند. شرایط اقتصادی کارگران ماهر بهتر از سایر کارگران است. کارگران ماهر، معمولاً از ثبات شغلی بيشتري برخوردار بوده و دوره بیکاری آن‌ها نيزکوتاه‌تر است.

کارگر ساده:  از افرادی تشکیل شده که در مشاغل غیرماهر، که به آموزش اندکی نیاز دارد، اشتغال دارند. تأمین شغلی در بیشتر این مشاغل کم‌تر از مشاغلی است که نیاز به مهارت دارند. این کارگران معمولاً از ثبات شغلی خوبي برخوردار نیستند و طول مدت بیکاری آن‌ها بیشتر است.

مدیرفنی کارگاه: شخصیت حقيقی که دارای تخصص، تجربه، آشنایی کامل به فرآیند تولید و توانایی ساخت محصول در رشته مورد نظر را داشته و مسئولیت ‎نظارت برتمام فرآیند تولید كارگاه برعهده اوست .

تبصره –درصورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید و یا توان اجرایی تولید محصول در رشته مورد نظر را نداشته باشد و مي تواند با بكارگيري مديرفني به فعاليت توليدي خود اقدام نمايد. بکارگیری مديرفني درکارگاههای بالاي ۱۰ نفر کارگر الزامی است.

فصل دوم – شرایط عمومی و اختصاصی

الف- شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی ، مدیر فنی و استادکار

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مطرح شده درقانون اساسی كشور

۳- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم ( براي آقايان )

۴- گواهی تایید عدم اعتیاد از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح ( پس از دو دوره تمديد )  

۵- گواهی عدم سوء پیشینه از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح ( پس از دو دوره تمديد )  

۶- عدم فعالیت در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت تمام وقت درکارگاه باشد.

تبصره- در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید بکارگیری مدیر فنی و یا استادکار در کارگاه با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است .

ب-  شرایط اختصاصی متقاضی جواز تاسیس  و پروانه تولید کارگاهی

۱- داشتن تمامی شرایط عمومی.

۲- داشتن حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر سن ۶۰ سال.

تبصره- حداكثرسن تعيين شده صرفأ براي متقاضيان جديدالورود لحاظ خواهد شد.

۳- داشتن توان جسمی و مهارت فنی لازم در رشته مورد تقاضا .

تبصره- در صورتی که متقاضی پروانه تولید کارگاهی، دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد بکارگیری مدیرفنی و یا استادکار در کارگاه با شرایط مندرج در این دستورالعمل              الزامی است .

۴- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از شرایط زیر:

۴-۱- کارشناسی به بالا 

۴-۲- کاردانی با ۲ سال سابقه تولید

۴-۳- دیپلم با ۴ سال سابقه تولید

۴-۴- داشتن مدرک درجه هنری

تبصره۱- صدور مجوز برای متقاضی دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط با ۴ سال سابقه تولید، بلامانع است

تبصره۲- صدور مجوز برای متقاضی با حداقل سواد خواندن و نوشتن و سابقه بالای ۷ سال فعالیت مستمر مشروط به عدم اشتغال درشغل کارگر ساده در حوزه تولید بلامانع است .

۵- داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت .

۶- معرفی مکان مناسب فاقد سکونت برای فعالیت کارگاهی با ارائه سند رسمی (مالکیت و بنجاق یا اجاره نامه رسمی) به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی .

تبصره ۱- داشتن کارگاه فعال تولیدی در رشته مورد تقاضا برای متقاضی دارای سابقه تولید کارگاهی الزامی است.

تبصره۲- داشتن جواز تاسیس و تاییدیه پایان کار از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان برای متقاضی بدون کارگاه الزامی است.

۷- داشتن اساسنامه، مدرک از اداره ثبت شرکتها و اسناد معتبر از جمله ارائه روزنامه رسمی برای متقاضی حقوقی الزامی است .

۸- داشتن طرح توجیهی برای متقاضی جواز تاسیس الزامی است 

 

ج- شرایط اختصاصی مدیرفنی ویا استادکار

۱- داشتن تمامی شرایط عمومی

۲- داشتن حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر سن ۶۰ سال 

۳- داشتن توان جسمی و مهارت فنی در ساخت محصول در رشته مورد نظر

۴- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با یکی از شرایط زیر:

۴-۱- کارشناسی به بالا 

۴-۲- کاردانی با ۲ سال سابقه تولید

۴-۳- دیپلم با ۴ سال سابقه تولید

۴-۴- داشتن مدرک درجه هنری

تبصره ۱- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن با سابقه بالای ۷ سال فعالیت مستمر در شغل استادکار در حوزه تولید بلامانع است

۵- داشتن سکونت دایم در شهر و استان محدوده فعالیت

 

 

فصل سوم- مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز

الف- جواز تاسیس

۱- تکمیل فرم تقاضا نامه

۲- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی 

۳- اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )

۴- تعداد ۱ قطعه عکس ۴×3 مربوط به سال جاری

۵- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری ویا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار ویاکارگر ماهر از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

۶- ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا 

۷-  اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي

۷-۱- ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی برای متقاضی زمین از شرکت مذکور در رشته ¬هایی که آلودگی زیست محیطی دارند الزامی است.

۸- اصل به همراه تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)

۹- تصویر روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)

۱۰- تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

۱۱- اصل گواهی عدم اعتیاد 

۱۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه

ب- پروانه تولید کارگاهی

۱- تکمیل فرم تقاضا نامه

۲- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی 

۳- اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )

۴- تعداد ۱ قطعه عکس ۴×3 مربوط به سال جاری

۵- اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار ویاکارگر ماهر از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است.

۶- ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا 

۷- اصل جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است.

۸- اصل به همراه تصویر سند مالکیت و بنجاق یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي 

۹- تعهد نامه عدم اشتغال

۹-۱- در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه مدارک مدیر فنی ویا استادکار با توجه به شرایط اعلام شده در این دستورالعمل الزامی است .

۱۰- ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه براي متقاضي داراي سابقه توليد قبلي الزامي است

۱۱-  اصل به همراه تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)

۱۲- تصویر روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)

۱۳- تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

۱۴- اصل گواهی عدم اعتیاد 

۱۵- اصل گواهی عدم سوء پیشینه 

ج- گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار:

۱- تکمیل فرم تقاضا نامه

۲- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی 

۳- اصل به همراه تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( براي آقايان )

۴- تعداد ۲ قطعه عکس ۴×3 مربوط به سال جاری

۵- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی ویا مدرک درجه هنری ویا گواهی اشتغال به کار در شغل استادکار از محل کار سابق با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است

۶- تعهد نامه عدم اشتغال

۷- ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد نظر

۸- اصل گواهی عدم اعتیاد 

۹- اصل گواهی عدم سوء پیشینه 

فصل چهارم- مدارک مورد نیاز برای تمدید مجوز

الف- جواز تاسیس

۱- تکمیل فرم تقاضانامه

۲- تعداد ۱ قطعه عکس ۴×3 مربوط به سال جاری

۳- اصل جواز تاسیس قبلي

۴- گزارش پیشرفت فیزیکی کار

ب- پروانه تولید کارگاهی

۱- تکمیل فرم تقاضا نامه

۲- تعداد ۱ قطعه عکس ۴×3 مربوط به سال جاری

۳- اصل به همراه تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمي به نام متقاضي 

۴- اصل پروانه تولید قبلي 

۵- ارائه مدارک و مستندات مبنی بر تایید میزان ظرفیت تولید اعلام شده 

۶- در صورتی که متقاضی در سازمان‌هاى دولتى و يا هر شغل ديگرى که مانع از فعاليت مورد نظر در کارگاه باشد فعالیت نماید ویا دارای مهارت فنی و توانایی لازم برای ساخت محصول در رشته مورد تقاضا نباشد ارائه گواهی توانمندی مدیر فنی ویا استادکار با توجه به شرایط مندرج در این دستورالعمل الزامی است .

۷- ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه

۸- اصل به همراه تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)

۹- تصویر روزنامه رسمی (شخصیت حقوقی)

۱۰- تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

۱۱- اصل گواهی عدم اعتیاد (پس از دو دوره تمدید)

۱۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه (پس از دو دوره تمدید)

 

فصل پنجم – صدور مجوزها

الف- جواز تاسیس کارگاه

۱- جواز تاسیس برای راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود در یک رشته مصوب صنایع دستی صادر می شود. اطلاعات درج شده در جواز تاسیس شامل:

۱-۱- کد شناسه رشته مورد فعالیت

۱-۲- شماره و تاریخ ثبت سیستم ویستا

۱-۳- نام و مشخصات شخصیت حقیقی یا حقوقی دارنده جواز

۱-۴- پیش بینی میزان سرمایه گذاری ( اعم از ثابت و در گردش )

۱-۵- پیش بینی میزان اشتغال

۱-۶- ظرفیت تولید سالانه محصول

۱-۷- تعیین مدت اجرای طرح

۱-۸- تعیین دوره گزارش پیشرفت فیزیکی

۲- اعتبارجواز تاسیس صادرشده ۶ ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان برای یک دوره دیگر تمدید می شود. تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار است. (حداکثر زمان تمدید جواز تاسیس، به مدت ۲ سال از اولین جواز صادر شده خواهد بود)

۳- دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

۴- بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی فعالیت دارنده جواز تاسیس توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و           هنرهای سنتی استان الزامی است.

۵- در صورتی که دارنده جواز تاسیس بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز برای نامبرده ممنوع است.

۶- صدور جواز تاسیس به نام چند شخصیت حقیقی ویا حقوقی ممنوع است.

۷- صدور بیش از یک مجوز برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی ممنوع است. 

۸- ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنایع کوچک ایران مبتنی بر این که پس از اخذ جواز تاسیس زمین به طرح توجیهی متقاضی اختصاص داده خواهد شد، که به منزله داشتن زمین تلقی           می گردد ( این بند در خصوص رشته¬هایی که آلودگی زیست محیطی دارند الزامی است).

۹- صدور مجوز در اماکن تاریخی، فرهنگی و … ممنوع است .

۱۰- لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان باید در جواز تاسیس درج گردد.

۱۱- بر اساس ماده ۷ قانون مبنی بر رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری، چنانچه سازمان محیط زیست      طی یک ماه به استعلام های صدور مجوزها پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

۱۲- در صورتی که سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان و ابزار آلات تولید، تقاضای صدور جواز تاسیس کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.

۱۳- تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخصیت حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخصیت حقیقی می باشد.

۱۴- مجوزهای لازم مبنی بر عدم منع قانونی برای احداث و یا توسعه کارگاه تولیدی مورد نظر در مکان معرفی شده اخذ گردد.

۱۵- صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه است.

تبصره- تاسیس کارگاه در مناطق آزاد منوط به اخذ استعلام و تاییدیه از معاونت صنایع دستی و             هنرهای سنتی استان ذیربط می باشد . ( استانهای مربوطه باید به منظور اجرای تبصره مذکور هماهنگی لازم را            بعمل آورند)

 

 

ب- پروانه تولید کارگاهی 

۱- پس از ارائه گواهی های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، اعلام اتمام مراحل احداث و تولیدآزمایشی ، پس از بازدید و ظرفیت سنجی توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان، صدور پروانه تولید کارگاهی حسب مورد برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی انجام می شود .

۲- در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید آماده بهره برداری باشد پروانه تولید کارگاهی صادر می شود. جواز تاسیس در این موارد ابطال نشده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.

۳-  برای واحدهای فعال فاقد جواز تاسیس در صورت درخواست متقاضی پس از بازدید و ظرفیت سنجی توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با رعایت مقررات این دستورالعمل، پروانه تولید کارگاهی صادر می گردد. 

تبصره- احراز سابقه فعالیت واحدهای مزبور منوط به ارائه آخرين مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین در کارگاه از مراجع ذیربط است.

۴- بازدید از مکان معرفی شده و تکمیل فرم بازدید قبل از صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است.

۵- برای واحدهای دارنده پروانه تولید کارگاهی که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید و يا راه اندازي شعبه دوم اقدام کرده اند پروانه تولید کارگاهی جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد.

تبصره- عبارت " این پروانه جایگزین تولید کارگاهی شماره ….. مورخ ……گردیده است. " باید در پروانه جدیددرج گردد.

۶- اطلاعات درج شده در پروانه تولید کارگاهی عبارتند از:

۶-۱- کد شناسه رشته مورد فعالیت

۶-۲- شماره و تاریخ ثبت سیستم ویستا

۶-۳- نام و مشخصات شخصیت حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه

۶-۴- ظرفیت توليد سالانه محصول

۶-۵- میزان سرمایه در گردش و ثابت

۶-۶-تعداد شاغلین درکارگاه 

۶-۷- آدرس شعبات

۷- اعتبار پروانه تولید کارگاهی صادرشده ۵ سال است و صدور پروانه برای واحدهای تولیدی که در محل استیجاری با حداقل اجاره یکساله مستقر هستند با توجه به طول مدت اجاره بلامانع است

تبصره ۱- اجاره نامه باید دارای کد رهگیری از سامانه املاک و مستغلات بوده و به نام کارفرما باشد.

تبصره۲- صدور مجوز برای مکان¬های استیجاریی که کمتر از ۶ ماه تا پایان اجاره آن ها باقی مانده ممنوع       می باشد.  

تبصره ۳- دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید

تبصره ۴- در مناطق روستایی که امکان ارائه کد رهگیری، نمی باشد ارائه تعهد نامه رسمی (محضری) ویا تاییدیه شورای روستا الزامی است 

تبصره ۵ – تمدید پروانه های صادر شده منوط به بازدید مجدد، استمرار فعالیت و حداقل ثابت ماندن میزان ظرفیت تولید اعلام شده مندرج در پروانه صادر شده می باشد.

۸- بر اساس ماده ۷ قانون مبنی بر رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری، چنانچه سازمان محیط زیست   طی یک ماه به استعلام های صدور مجوزها پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور مجوز          اقدام کنند.

۹- صدور پروانه تولید کارگاهی به نام چند شخصیت حقیقی ویا حقوقی ممنوع است .

۱۰- صدور بیش از یک مجوز برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی ممنوع است 

۱۱- تغییر نام دارنده پروانه تولید مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخصیت حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخصیت حقیقی می باشد .

۱۲- در صورتی که دارنده پروانه تولید کارگاهی فوت نماید داشتن گواهی حصر وراثت و وکالتنامه قانونی از سوی وراث برای متقاضی الزامی است .

 

ج- گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار:

۱- پس از بررسی مدارک ارائه شده، بازدید از محل فعالیت و تأييد توان اجرايي متقاضي در توليد وساخت محصول در رشته مورد تقاضا توسط كارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان و رعایت شرایط مندرج در این دستورالعمل، صدور گواهی توانمندی مدیر فنی و یا استادکار حسب مورد برای شخصیت حقیقی انجام می شود .

فصل ششم- ضوابط و مقررات

۱- ابطال جواز تاسیس کارگاه بعد از پایان احداث کارگاه و یا عدم تحقق آن پس از یک دوره تمدید الزامی است.

تبصره- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تمامی جوازهای تاسیس فاقد گزارش پیشرفت فیزیکی باطل می شود.

۲- بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی دارندگان جواز تاسیس و کارگاه متقاضی پروانه تولید کارگاهی قبل از صدور  و تمدید مجوز توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است .

۳- هریک از کارگاه های دارنده پروانه تولید کارگاهی قبل از ابلاغ این دستورالعمل، که ارکان تشکیلات و مجوز آنها با شرایط مندرج در این دستورالعمل مطابقت ندارد موظفند ظرف حداکثر يك ماه از تاریخ مراجعه به مرجع صدور مجوز نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد آن اقدام نمایند.

۴- معرفی مدیر فنی برای کارگاه ۱۰ نفر به بالا و یا استادکار برای کارگاه زیر ۱۰ نفر الزامی است.

تبصره- مدیر فنی و یا استادکار نمی تواند مدیر فنی ویا استادکار بیش از یک کارگاه باشد و موظف است تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشد.

۵- مدیر فنی و یا استادکار برای فعالیت در کارگاه مورد نظر باید دارای گواهی توانمندی از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان باشد.

۶- نصب تابلو سر در کارگاه تولیدی با فرمت زیر الزامی است:

 « کارگاه ……………….. 

داراي مجوز رسمي ازمعاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان …………..» 

۷- کارگاه مجاز نیست به فعالیتی که مغایر با رشته مورد فعالیتش بوده یا سنخیتی با آن نداشته باشد بپردازد.

۸- صرفا محصولات ساخته شده در کارگاه، قابلیت عرضه در فضای کارگاهی را خواهد داشت و فروش سایر محصولات ممنوع می باشد. 

۹- متقاضی باید آدرس دقیق کارگاه خود را به مرجع صدور مجوز اعلام نماید و هرگونه تغییر بدون اطلاع مرجع صدور مجوز ممنوع است  و تخلف از این بند موجب ابطال پروانه کارگاه خواهد شد.

تبصره- شخصیت حقوقی دارنده مجوز مکلف است هرگونه تغییر در امور مربوط به مدیریت، شرکاء،           سهامداران و … را به اطلاع مرجع صدور مجوز برساند در غیر این صورت مجوز فعالیت او به تشخیص مرجع صادر کننده باطل می شود.

۱۰- مرجع صدور مجوز قبل از ابطال مجوزها موظف به ارسال یک بار اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب است.

۱۱- در مواردی که پروانه تولید باطل می شود دارنده پروانه موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، مجوز را به مرجع صدور آن مسترد نماید. درغيراين صورت بعد ازتاريخ اعلام شده مجوزفاقد ارزش خواهد بود.

۱۲- در صورتی که دارنده پروانه تولیدکارگاهی بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز مشمول شرايط صدور خواهد شد.

۱۳- صدور مجوز برای کارگاههای تولیدی دارای شعبه دوم در یک استان و در یک رشته با تایید مرجع صدور و شرایط مندرج درا ین دستورالعمل بلامانع است .

تبصره – برای کارگاههای تولیدی دارای شعبه دوم، پروانه تولید کارگاهی مجزا صادر نخواهد شد .

۱۴- صدور بیش از یک پروانه تولیدکارگاهی به یک آدرس ممنوع است .

۱۵-  صدور بیش از یک پروانه تولیدکارگاهی برای شخصیت حقیقی و حقوقی ممنوع است .

۱۶-  صدورمجوزپروانه توليدكارگاهي براي واحدهاي پشتيباني مشاغل خانگي ممنوع است . 

۱۷-   تمامی کارگاه ها موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها و خط مشی های ابلاغ شده توسط مراجع صدور مجوز هستند .

۱۸- صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق معاونت های صنایع دستی و هنرهای سنتی    استان ها انجام می شود.

۱۹-  هرگونه توضیح و تغییر به صورت دستی در مجوزهای صادره ممنوع است.

۲۰- صدور مجوزهای مندرج در این دستورالعمل برای کارگران شاغل در کارگاهها توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ممنوع است. 

۲۱- در صورت تغییر مکان فعالیت یک کارگاه از یک استان به استان دیگر دارنده مجوز موظف است نسبت به ابطال آن در استان قبلی و درخواست مجدد آن در استان فعلی اقدام نماید.

۲۲- صدور پروانه تولید کارگاهی برای شرکت های تعاونی تولیدی بلامانع است.

تبصره- در اساسنامه شرکت تعاونی صرفا باید عنوان « تولید  و ساخت صنایع دستی در رشته ….» (مورد تقاضا) درج شده باشد.

۲۳- پس از دو دوره تمدید پروانه کارگاهی ارائه گواهی تایید عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح الزامی است .

۲۴- دارنده مجوز موظف است به هنگام بازدید کارشناسان معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی (استان و ستاد) از محل فعالیت نامبرده بر اساس تعهد نامه صادره همکاری لازم را به عمل آورد.

۲۵- نصب هولوگرام بر روی مجوزهای صادره الزامی است و مجوزهای فاقد هولوگرام از اعتبار ساقط و باطل          می باشد .

۲۶- نصب اصل پروانه تولید کارگاهی و گواهی توانمندی در کارگاهها الزامی است. 

تبصره – نصب يك نسخه از تصوير پروانه توليدكارگاهي برابراصل شده در شعبه دوم الزامي است .

۲۷- مسئولیت نظارت برحسن اجرای این دستورالعمل بسته به مورد با معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور(ستاد) خواهد بود و هرگونه تغییر در دستورالعمل با پیشنهاد معاونت های صنایع دستی وهنرهای سنتی استانها و تایید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور (ستاد) صورت می پذیرد. 

۲۸- هرگونه تغییر در فهرست رشته های مصوب صنایع دستی با پیشنهاد معاونت های صنایع دستی استان ها و تایید و تصویب معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی امکان پذیر است .

تبصره – بازبینی رشته های صنایع دستی هر ۵ سال یکبار توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی صورت می پذیرد .

 

 

 

فصل هفتم – شرایط ایجاد شعبه

 

شرایط لازم برای ایجاد شعبه دوم کارگاهی توسط شخصیت حقوقی در مکان دیگر:

 

۱- معرفی مکان با شرایط مندرج در دستورالعمل الزامی است.

۲- داشتن ۵ سال سابقه تولید در رشته مورد تقاضا الزامی است 

۳- ارائه مدارک و مستندات لازم مبنی بر افزایش ظرفیت تولید در طول مدت فعالیت در شعبه اول الزامی است.

۴- معرفی یک نفر به عنوان مدیرفنی و یا استادکار با شرایط مندرج در دستورالعمل الزامی است.

۵- افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعداد کارگران بیمه شده الزامی است.

۶- رشته فعالیت درکارگاه اول و دوم باید یکسان باشد.

۷- ارائه مدرک دال بر انتخاب به عنوان تولید کننده نمونه، کارآفرین و نظایر آن .

۸- داشتن گواهی کیفیت کارگاه از دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور.

۹- داشتن گواهی مهر اصالت از سازمان یونسکو و یا گواهی نشان ملی از سازمان برای محصولات تولید شده .

تبصره- برای رشته هایی لازم الاجراست که در برنامه داوری نشان ملی راه می یابند.