دومین جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد . فرماندار به خدمات رسانی کلیه دستگاه با تمام توان در ایام سفرهای نوروزی تاکید کرد که در ادامه با اهدا احکام کمیته ها شهرستان بر وظایف محوله به روسای کمیته هو تاکید کرد در ادامه دستور شروع مانور دستگاههای خدمات رسان با مشارکت حداکثری برگزار شد.

 

برچسب ها: