میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان البرز
برگزاری جلسه ستاد مبارزه با کرونا در استان البرز با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز  و ارائه گزارش بعنوان ریاست کمیته اماکن عمومی،ورزشی  و تاسیسات گردشگری استان البرز .

https://t.me/mirasefarhangi_alborz

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط