به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان البرز   فخرالدین صابری مدیرکل این استان ازبرگزاری اولین همایش جایگاه فناوریهای نوین در آموزش تاریخ (ازمدرسه تادانشگاه) خبر داد.

وی افزود: این همایش با همکاری معاونت میراث فرهنگی استان و انجمن تاریخ دانشگاه خوارزمی کرج و با هدف بررسی و چیستی و چگونگی آموزش در تاریخ  و تحول جایگاه فناوریهای تاریخ در مدارس ، تفاوت نسلها ، هویت ملی و تاریخ محلی در روز ۲۷ آذر ماه سال جاری در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار خواهد شد.محور اصلی این همایش بر پایه بررسی چالشها و فرصتها در مباحث تاریخی خواهد بود.
 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط