✅ اطلاعيه  “فوري”

🔺به اطلاع هنرمندان و صنعتگران محترم صنايع دستي استان البرز که در” روستاها” فعالیت دارند میرساند با عنایت به اختصاص اعتبار اشتغال روستایی، عشایری از طرف اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان براي هنرمندان و صنعتگران لذا خواهشمنداست “تولیدکنندگاني كه دارای کارگاه فعال بوده “و متقاضی دریافت تسهیلات مذكور می باشند جهت ثبت نام در سامانه کارا “خلاصه طرح خود را تا روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۲ “به معاونت صنایع دستی استان تحویل نمایند.

🔸️شرایط تسهیلات روستایی عشایری:

۱-کارگاه در محدوده بافت روستا و دارای تاییدیه از دهیاری بابت استقرار در آن روستا باشد.

۲-طرح بایستی توجیه فنی و اقتصادی و اشتغالزایی داشته باشد. پس از دریافت تسهیلات تعهد اشتغال انجام شود و به ازای تسهیلات دریافتی کارگر جذب و بیمه گردد.

۳-دارای مجوز پروانه تولید کارگاهی یا پروانه تولید انفرادی دارای اعتبار به آدرس کارگاه در بافت روستایی باشد.
(کارگاه خارج از محیط منزل باشد)

۴-متقاضی دارای چک برگشتی نباشد و توان وثایق بانکی را داشته باشد.

۵-سود تسهیلات روستایی عشایری ۶درصد می باشد.

۶- تسهیلات از مبلغ ۵۰ میلیون تومان تا سقف یک میلیارد تومان می باشد.

سرانه اشتغال به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک نفر تعهد اشتغال می باشد.

🔺معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي اداره كل ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي استان البرز

https://t.me/mirasefarhangi_alborz

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط