به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز فخرالدین مدیر کل این استان از استاندارد سازی فضای کارگاه های صنایع دستی استان البرز خبر داد.

وی در این باره گفت:

بر اساس شیوه نامه درجه بندی کارگاه های تولیدی صنایع دستی در سال ۹۸  تعداد ۸۳ مورد کارگاه صنایع دستی در استان البرز بازدید شده است  که پس از بررسی امتیازات می توان گواهی کیفیت صنایع دستی توسط  معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای ایشان صادر نمود.

وی همچنین افزود:
 در این پروژه کارگاههای صنایع دستی از لحاظ منابع انسانی و بهداشت شغلی ، ابزار آلات و تجهیزات عمومی و تخصصی ،مهندسی ایمنی، اطلاعات فروش و بسته بندی، قیمت تمام شده، قیمت گذاری و سرمایه در گردش و کیفیت محصولات تولیدی و مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفتند.
 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط