آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها

برای دانلود فایل آیین نامه اینجا کلیک کنید