چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر

جنسیت

شفافیت فرایندی

نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار


نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت


انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

نحوه رفتارو راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه


امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت


به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شكايات، نظرات و پيشنهادهاي شما


راهنمايي و پاسخگويي كاركنان و پي‌گيري وضعيت درخواست‌ها

تسلط بر فرایند

دقت کارمند در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد

زمان فرایند

تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"


تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت


میزان مراجعه به قسمت ها و بخش هایمختلف برای دریافت خدمت

نظام مند بودن فرایند

نظم، ترتيب وسهولت دسترسي به افراد و امكانات برای دریافت خدمت


دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه


ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیرکپی شناسنامه، کارت ملی و...) به بخشهای مختلف


احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت

کلیت فرآیند

نظم، ترتيب وسهولت دسترسي به افراد و امكانات برای دریافت خدمت