یکشنبه ، 01 خرداد، 1401

موزه شهدای کرج

 ۵۲۰۰ تن از شهدای عزیز استان البرز در معراج شهدای بیلقان برای آرمیدن در آرامگاه های ابدی در سراسر استان آماده می شدند، حال پس از سالها باتلاش تنی چند از همرزمان شهدا و منصور وحیدی رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر کرج این مکان مقدس به موزه شهدای استان البرز پس از باز سازی تبدیل و پذیرای خیل عظیم عاشقان شهدا خواهد بود.

 ۵۲۰۰ تن از شهدای عزیز استان البرز در معراج شهدای بیلقان برای آرمیدن در آرامگاه های ابدی در سراسر استان آماده می شدند، حال پس از سالها باتلاش تنی چند از همرزمان شهدا و منصور وحیدی رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر کرج این مکان مقدس به موزه شهدای استان البرز پس از باز سازی تبدیل و پذیرای خیل عظیم عاشقان شهدا خواهد بود.

معراج شهدای کرج در دوران دفاع مقدس با همکاری مردم انقلابی شهرک بیلقان برای انجام امور شهدای عزیز تاسیس و خدمات بسیار ارزشمندی به خانواده شهدا ارائه نمود.

این مکان مقدس برای خانواده شهدا یادآور خاطرات روزهای پر افتخار دفاع و حماسه فرزندان البرز است، با موزه شدن معراج شهدا بیلقان که قطعه ای از بهشت است این مکان برای نسل های بعد بسیار ارزشمند خواهد بود