چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

شناسنامه خدمات الکترونیک

نام معاونت شناسه خدمات دستورالعمل لینک دسترسی
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی گردشگری فایل (PDF)  
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)     گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
ta.ichto.ir
صدور پروانه تولید کارگاهی     صنایع دستی     فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)     صنایع دستی     فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی     صنایع دستی     فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری     سرمایه گذاری فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
sipsic.ir
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان     سرمایه گذاری فایل (PDF)  فرایند sipsic.ir
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری     سرمایه گذاری فایل (PDF)  فرایند omtm.ir
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری     میراث فرهنگی فایل (PDF)
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی     میراث فرهنگی فایل (PDF)  فایل (PDF)
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان     میراث فرهنگی فایل (PDF)  فایل (PDF)
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی     میراث فرهنگی فایل (PDF)
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن     میراث فرهنگی فایل (PDF)
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن     میراث فرهنگی فایل (PDF)
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی     میراث فرهنگی فایل (PDF)  فایل (PDF)
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری     گردشگری فایل (PDF)
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری     گردشگری فایل (PDF)
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی     صنایع دستی     فایل (PDF)
سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاران کشور(سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری)     صنایع دستی     فایل (PDF)
سامانه یکپارچه سازی مدیریت املاک کشور- ثبت بناهای تاریخی – استعلام از محدوده طرح حریم میراث فرهنگی     سرمایه گذاری فایل (PDF) http://alborz.simak.ir
تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران صدور پروانه مجموعه داری بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی صدور مجوزو نظارت بر نقل و انتقال قطعی درون سازمانی اشیاء فرهنگی و تاریخی مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم تعیین حریم حفاظتی و آزاد سازی میراث طبیعی و تاریخی تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی     میراث فرهنگی فایل (PDF) http://jamichto.ir
سامانه درخواست خانه مسافر گردشگری فایل (PDF)   https://khaneh-mosafer.ir/
سامانه ثبت مجوز بند (( ب)) گردشگری فایل (PDF)   https://ta.mcth.ir/
سامانه هوشمندطرح تطبیق استاندارد سازی گردشگری فایل (PDF)   sapoort@tayhtatbigh.com
سامانه رصد گردشگری فایل (PDF)   http://ichto.webille.ir/
سامانه سایت  اداره کل استان گردشگری فایل (PDF)   https://alborzchto.ir/
طرح ساماندهی فعالان گردشگری در فضای مجازی گردشگری فایل (PDF)   http://tnamad.ichto.ir/
ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری گردشگری فایل (PDF)   http://edutourism.ichto.ir/
فروش بليط اماكن فرهنگي – تاريخي گردشگری فایل (PDF)   https://tafrihati.com/
سامانه ویستا سامانه ثبت آمار  گردشگری    گردشگری فایل (PDF)   http://www.amarcht.ir/login.aspx
سامانه ثبت نام متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری بند ب ( دفاتر خدمات) گردشگری فایل (PDF)    
سامانه جامع اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای سازمان میراث فرهنگی کشور گردشگری فایل (PDF)   ta.ichto.ir
سامانه اطلاع رسانی – اخبار – رویدادهای میراث فرهنگی استان البرز گردشگری فایل (PDF)   https://www.mcth.ir/Home
صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری گردشگری فایل (PDF)   www.alborzchto.ir
  گردشگری فایل (PDF)   my.ichto.ir