چهارشنبه ، 12 بهمن، 1401

آدرس

کرج – بلوار شهید چمران- جنب درب اصلی دانشکده کشاورزی

روابط عمومی

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۲۰

تلفن گویا

026-32800360

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۲۴

حوزه مالی

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۱۷

معاونت صنایع دستی

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۱۶

معاونت میراث فرهنگی

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۱۴

معاونت گردشگری

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۱۳

معاونت سرمایه گذاری و طرح ها

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۱۲

یگان حفاظت

۰۲۶-۳۲۸۲۹۱۱۵

اداره شهرستان نظر آباد

۰۲۶-۴۴۳۸۳۶۲۹

اداره شهرستان ساوجبلاغ

۰۲۶-۴۴۲۲۲۶۷۸

اداره شهرستان طالقان

۰۲۶-۴۴۷۲۲۹۸۸