معاونت گردشگری

شهرام علی محمدی

معاون گردشگری

توضیحات معاونت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود،یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است. میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است.پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می شود

تلفن : 02632829113

داخلی : 207

زمینه فعالیت معاونت

فهرست واحدهای پذیرایی بین راهی محور کرج – چالوس

بیشتر

فیلم جاذبه های گردشگری استان البرز

بیشتر

اطلاعات جوامع گردشگری استان البرز

بیشتر