معاونت میراث فرهنگی

مهندس شهباز محمودی کوهی

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

توضیحات معاونت اداره کل میراث فرهنگی استان البرز ایران به سبب موقعیت جغرافیایی و بیش از هفت هزار سال تمدن و فرهنگ و نیز تنوع فرهنگی در جغرافیای زیستی خود،یکی از شاخص ترین کشورها در حوزه میراث فرهنگی بشری است. میراث فرهنگی هر کشور از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است.پژوهش در زمینه های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش­های حاصل از میراث طولانی جامعه و تسریع در شناخت ارزش های نهفته در میراث فرهنگی هر کشور می شود

تلفن : 026۳۲۸۲۹۱۱۴

داخلی : 333

زمینه فعالیت معاونت

استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران، کتابخانه تخصصی را کتابخانه ای برای سازمانهای تحقیقاتی با هدف رفع نیازهای ویژه آن سازمان تعریف کرده است. این اصطلاح مراکز خدمات اطلاع رسانی را نیز در بر می گیرد و کتابخانه های تحقیقاتی که با مجموعه های تخصصی خود، خدمات اطلاعاتی ویژه ای را به گروهی از کاربران و پژوهشگران ارائه می دهند نیز کتابخانه تخصصی محسوب می شوند

بیشتر

مرکزاسناد ونسخ خطی یکی ازبخشهای معاونت میراث فرهنگی اداره کل میباشد این حوزه که ازسال ۱۳۹۰راه اندازی شده وحدود چهارسال ونیم است که دراین اداره کل فعالیت مکند این بخش که نگهداری وسامندهی اسناد استان رابرعهده دارد .وازطریق فهرست نویسی سندها میتواند اطلاعات خوبی رادراختیار محققین ودانشجویان قراربدهد

بیشتر

بررسی و شناسایی آثار ارزشمند منقول و غير منقول تاریخی- فرهنگی؛ بافت هاي تاريخي، میراث ناملموس (معنوی)؛ میراث طبیعی؛ میراث مستند و میراث دیجیتال استان.

بیشتر

تهيه و تدوين ضوابط و دستور العمل هاي مربوط به چگونگي ثبت، تهيه شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غير منقول تاريخي- فرهنگي، بافت هاي تاريخي، ميراث طبيعي و ميراث معنوي در فهرست آثار ملي و جهاني و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط سازمان ۲٫مطالعه و بررسي پيرامون آثار منقول

بیشتر

با هدف شناخت تعداد محوطه های باستانی کشور، اولویت های اجرایی و پژوهشی، تهیه نقشه باستان شناسی و هماهنگی با طرح های عمرانی کشور، این موضوع از طرف پژوهشکده باستان شناسی به عنوان یکی از مأموریتهای اصلی این پژوهشکده با هماهنگی و برنامه ریزی در سطوح مختلف ملی و منطقه ای و همکاری با سازمان های استانی انجام میشود .

بیشتر

مراحل صدور مجوز مجموعه داری : مراجعه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری (معاونت میراث فرهنگی – امور موزه ها) و ارائه درخواست کتبی و دریافت فرم های مربوطه ......

بیشتر