معرفی معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع:

جلیل شیدا حویق

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و تأمین منابع

تلفکس:۰۲۶۳۲۸۲۹۱۱۲

( فرزند محسن –  متولد ۱۳۴۸  – مدرک تحصیلی، کارشناس فقه و مبانی حقوق)

۱-مسئول دبیرخانه و دبیر کمیته فنی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی ( این کمیته مرکب از نمایندگان وزیر ارشاد – وزیر راه و سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه صدور مجوزهای بند الف و ب تشکیل می شد. ۱۳۷۴-۱۳۷۵

۲-کارشناس تسهیلات بانکی و نماینده معاونت سیاحتی وقت در بازسازی و اسکان همراهان سران کنفرانس اسلامی سال ۱۳۷۵ -۱۳۷۶

۳-نماینده تام الاختیار سازمان در بانکهای عامل تجاری جهت عقد تفاهم نامه ها و قراردادها ۱۳۷۶

۴-مسئول واحد سرمایه گذاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی و کارشناس تسهیلات ۱۳۷۶ – ۱۳۸۴

۵-عضو کمیته فنی تسهیلات بانکی سازمان و یکی از اعضاء  اصلی کمیته فنی تسهیلات در کلیه استانها۱۳۸۴– ۱۳۸۶

۶-کارشناس تسهیلات بانکی ۱۳۸۴-۱۳۸۹

۷-دبیر کمیته اصلاح قوانین و مقررات سازمان ۱۳۸۹

۸-عضو کمیته بازرسی سازمان ۱۳۹۰ – ۱۳۹۱

۹-سرپرست سرمایه گذاری و تأمین منابع استان البرز   ۱۳۹۲-۱۳۹۵

داوری جشنواره های مختلف – بازرسی تأسیسات گردشگری – کارشناسی دفاتر خدمات مسافرتی و هتلها – رئیس بازرسی امور استانها در ستاد تسهیلات نوروزی و غیره نیز از سوابق کاری ایشان میباشد.