بررسی وضعیت خدمات دهی
با حضور کاظمی رئیس میراث فرهنگی
شهرستان نظرآباد در استانه مقدس امامزاده جعفر احمدآباد

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط