تقدیر دکتر علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از کارکنان اداره کل میراث فرهنگی استان البرز برای تلاش های مجدانه و کسب رتبه برتر در محور های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهید رجایی سال۹۷ در کشور در کنار استان های گلستان و فارس .

برچسب ها: