فهرست منازل استیجاری (خانه مسافر) استان البرز
ردیف نام مجتمع اقامتی درجه مدیر واحد کد شناسایی وضعیت شماره تماس آدرس
۱ باغ ویلا شمس اله خلج فعال ۳۷۳۶۵۰۱۵ استان البرز- شهرستان اشتهارد- روستای جارو- ابتدای بلوار خلیج فارس
۲ ایمان ساجدی فعال ۳۲۲۲۱۸۴۳ گرج- ابتدای خیابان فروغی-روبروی هتل مرمر
۳ ویلای کوهیار ۲ ناصر قزوینی ۳۹۵/۱۶/۰۵/۰۰۰۰۱ فعال ۳۵۳۵۳۷۸۰ استان البرز- محور کرج- چالوس- کیلومتر ۱۰- وینه
۴ اقامتی البرز ۲ مجتبی وقاری ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۰۵ فعال طالقان دو راهی فشندک مجموعه اقامتی البرز
۵ اقامتی البرز ۲ مجتبی وقاری ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۷ فعال طالقان دو راهی فشندک مجموعه اقامتی البرز
۶ اقامتی البرز ۲ مجتبی وقاری ۳۹۶/۱۶/۰۵/۱۵ فعال طالقان دو راهی فشندک مجموعه اقامتی البرز
۷ اقامتی البرز ۲ مجتبی وقاری ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۰۹ فعال طالقان دو راهی فشندک مجموعه اقامتی البرز
۸ آبنوس ۲ مهناز پادار ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۰۴ فعال طالقان جزینان خیابان دربند کوچه لاله
۹ آبنوس ۲ مهناز پادار ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۰۶ فعال طالقان جزینان خیابان دربند کوچه لاله
۱۰ آبنوس ۲ مهناز پادار ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۰۳ فعال طالقان جزینان خیابان دربند کوچه لاله
۱۱ عصمت حدادی ۳ عصمت حدادی ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۱۱ فعال طالقان- جاده اصلی- بعد از ایست بازرسی
۱۲ عصمت حدادی ۳ عصمت حدادی ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۱۲ فعال طالقان- جاده اصلی- بعد از ایست بازرسی
۱۳ عصمت حدادی ۳ عصمت حدادی ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۱۳ فعال طالقان- جاده اصلی- بعد از ایست بازرسی
۱۴ عصمت حدادی ۳ عصمت حدادی ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۱۴ فعال طالقان- جاده اصلی- بعد از ایست بازرسی
۱۵ نرگس اسحاقی ۱ نرگس اسحاقی ۳۹۶/۱۶/۰۵/۰۰۰۱۰ فعال استان البرز- شهرستان طالقان- جزینان پایین محله
برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط