فهرست اقامتگاه های بوم گردی
ردیف نام مجتمع اقامتی درجه نام بهره بردار مدیر واحد شماره تماس آدرس
۱ کاهار محمدرضا علی محمدی محمدرضا علی محمدی ۳۵۲۲۵۱۷۱ استان البرز- کرج- محور کرج- چالوس- کیلومتر ۳۵- روستای نشترود
۲ برغان ابراهیم بزرگمهر ابراهیم بزرگمهر
۳ طالقان
برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط