مدیرکل بحران استان البرز با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارندگی در استان ، گفت : خطر ریزش های سنگ در دامنه های پرشیب کوهستانی جاده کرج به چالوس و منطقه طالقان وجود دارد.

برچسب ها:
J.J. Watt Authentic Jersey