به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان البرز فخرالدین صابری مدیر کل میراث فرهنگی استان از اتمام فاز دوم مطالعات طرح جامع گردشگری استان البرز خبر داد.

وی در این باره گفت:
این طرح که شامل مطالب ارائه پکیج فرصتهای سرمایه گذاری می باشد در شهرستان های شش گانه تابعه ی استان البرز با رویکرد امکان عملی سازی و سیاست‌گذاری‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در ایجاد, تاسیس, توسعه و توزیع امکانات گردشگری به صورت عادلانه در تمام نقاط استان صورت گرفته است در مراحل پایانی می‌باشد .
وی همچنین افزود:
تعداد ۲۵ مورد پکیج فرصت های سرمایه گذاری از طریق مشاور تهیه و در اختیار سرمایه گذاران بخش گردشگری قرار می‌گیرد که سرمایه‌گذاران بسته به نوع و به دلخواه خود مناطق مورد نظر را برای سرمایه‌گذاری انتخاب خواهند کرد.

وی اضافه کرد :
با عنایت به جلسات مستمر کارشناسی و اتفاق نظر اولیه با شهرداری و فرصت های سرمایه گذاری استخراج شده در نظر داریم همایشی بدین منظور برای تبلیغ و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری احصاء شده از طرح مطالعاتی را با همکاری شهرداری محترم کرج تحت عنوان “همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری استان البرز” برگزار نماییم تا ضمن پرداختن به تبلیغ جاذبه های گردشگری استان البرز در جهت واگذاری و در اختیار گذاردن این فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران متقاضی گامی موثر برداشته شود.

برچسب ها:
J.J. Watt Authentic Jersey