Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-content/themes/miras/single-post-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 643

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87.php in D:\vHosts\alborzchto.ir\httpdocs\wp-includes\template.php on line 646
پیشنهاد تبدیل میدان شاه عباسی به پیاده راه | اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان البرز

فواد شمس ؛ کارشناس ارشد برنامه ریزی:

در شهرهای کشورمان و به تبع آن کرج اولویت با خودرو شخصی است نه عابر/البته خوشبختانه در سالهای اخیر بالاخره جنون استفاده از خودروی شخصی جایش را به شوق پیاده داده است.

تجربه مثبت اجرای پیاده راه موفق در شهرهای مثل رشت ، یزد ، شیراز ، بازار تهران ، اهواز و … نشان داده که پیاده راه ها می توانند بافت های مرده و ناکارآمد شهری را زنده و پویا کنند و آن بافت را تبدیل به یک مقصد گردشگری کند.

در کلانشهر کرج هم باید به سمت اجرای پیاده راه رفت ، بطور مشخص بافت شهر کرج این روزها آسیب های کالبدی و اجتماعی فراوانی دارد.

اطراف میدان شاه عباسی و چهار راه دانشکده با این که یک بافت با اصالت و قدیمی شهر کرج است ، اما این روزها از آسیب های جدی رنج می برد ، به نظر می رسد اگر پروژه پیاده راه در این منطقه اجرایی شود نه تنها از این آسیب ها کاسته می شود که شاهد شکوفایی این منطقه می شویم و یک مقصد گردشگری ایجاد خواهد شد.

پیشنهاد مشخص این است که با توجه به قرار گرفتن چند مکان خاص در این منطقه که میتوانند جاذبه گردشگری مهم باشند ، باید با ایجاد پیاده راه این بافت را احیا کرد/در این محله کاروانسرای تاریخی شاه عباسی ، محوطه دانشکده کشاورزی و امامزاده حسن قرار گرفته است ، و می توان با اجرای پیاده راه و با استفاده از مولفه های سنتی ایرانی رونق دوباره این به این منطقه داد ، و با استفاده از ظرفیت گردشگری بافت را احیا کرد.

برچسب ها: